Therapieën: Loreta-Z Neurofeedback

"Neurofeedback is een vorm van hersengolftraining die positieve resultaten kan geven."

Loreta-Z Neurofeedback

Wat is qEEG en neurofeedback?

Kwantitatief EEG (of qEEG) is het meten van hersengolven aan de oppervlakte van de schedel, en hier door middel van digitale technologie verschillende berekeningen op maken, die ons toestaan uw hersenwerking beter te begrijpen.

Bij Neurofeedback wordt de hersenactiviteit gemeten en door middel van computersoftware krijgt de patiënt terugkoppeling via geluid, beelden of foto’s over hoe de verschillende hersengebieden en – netwerken werken. De werken van de hersengebieden bij u worden steeds vergeleken met wat er 'normaal' is voor uw leeftijd en geslacht. Op die manier kunnen patiënten leren hun hersenactiviteit aan te passen. Een training bestaat dan uit het herconditioneren van de sterkte en samenhang van hersenactiviteit. De hersengebieden die worden getraind staan ook in relatie tot andere, zodanig dat de hersenen uiteindelijk zichzelf reguleren in totaliteit.

neurofeedback

Neurofeedback bestaat reeds enkele decennia, is het pas sinds enkele jaren en de mogelijkheid om met normmateriaal te gaan werken, dat meer en meer onderzoeksstudies de goede effecten van neurofeedback aantonen.

Neurofeedback wordt door sommigen als experimenteel beschouwd. De huidige literatuur ondersteunt echter de doeltreffendheid van neurofeedback voor ADD/ADHD, depressie en PTSS in relatief hoge mate. Ook onderzocht maar nog met een beperkte level of evidence zijn: slapeloosheid, verslaving, epilepsie, angststoornissen, obsessief-compulsief gedrag en problemen na een hersenschudding. In sommige gevallen kan een degelijke neurofeedbacktraining zorgen dat je medicatie kan afbouwen of wordt het als alternatief voor medicatie aangeboden. Uw arts zal u hierin begeleiden.

Door het kwantificeren en normeren met LORETA kent het EEG nu ook (en vooral) toepassing in de psychiatrie en psychotherapie. Recente klinische studies over de nieuwe Loreta-Z NFB-techniek tonen dan ook veelbelovende resultaten aan bij oa. leer- en geheugenproblemen, depressie en angst.

Hoe wordt dit uitgevoerd?

Bij qEEG en biofeedback krijgt u een muts op met sensoren, er worden eveneens 2 sensoren op de oren geplaatst. Tussen deze sensoren en uw schedel wordt een gel ingespoten. Deze gel is nodig om goede signalen te meten. Deze gel is makkelijk uitwasbaar en niet schadelijk. Uitzonderlijk kan er een allergische reactie optreden tgv het aanbrengen van de gel, indien u roodheid, jeuk en zwelling van de huid ervaart na een sessie neurofeedback contacteert u best een arts.

Voor er neurofeedback wordt gestart, is er een gesprek met de psychiater en wordt er eveneens een qEEG afgenomen, samen met enkele tests (die een betere inschatting kunnen maken van waarop getraind kan worden). U zal tevens gevraagd worden een vragenlijst in te vullen om een nog beter zicht te krijgen op uw klachten, zodat kan gewerkt worden op de zaken waar u het meest last van heeft. Deze vragenlijst wordt ook nog eens met u overlopen door de psychiater.

Wat zijn de voorwaarden om neurofeedback te kunnen doen?

In eerste instantie is neurofeedback uitgesloten wanneer u:

  • een ´functioneel deel´ van de hersenen mist (tgv operatieve ingreep of ernstig schedeltrauma)
  • u metalen voorwerpen in het hoofd heeft

U dient de verantwoordelijke arts ook in te lichten over alle lichamelijke klachten die u heeft, eveneens medicatie die u neemt en eerder gestelde diagnoses.

Wat mag u verwachten?

Uw persoonlijke reactie op neurofeedback is moeilijk te voorspellen. Bij elke persoon zijn de resultaten en het traject anders. Sommigen ervaren een vlugge verandering in hun probleemgebieden, bij anderen is het eerder subtiel. In het begin van de training is het mogelijk dat u weinig opmerkt. Indien u vragen heeft kan u deze steeds stellen.

Sommigen ervaren ongewenste effecten tijdens de training: hoofdpijn, moeheid, hartkloppingen, slaapproblemen, irritatie, duizeligheid. Deze kunnen optreden tijdens de sessie of een tijd erna. Ongewenste effecten zijn meestal gerelateerd aan veranderingen in de hersenwerking tgv de training. Het doel is om het zo comfortabel als mogelijk voor u te maken, maar tijdelijke bijwerkingen kunnen wij niet vermijden. Wij vragen u de bijwerkingen steeds te bespreken.

Activiteiten uitvoeren na een sessie neurofeedback

Hou er rekening mee dat een sessie neurofeedback soms heel relaxerend kan zijn, of dat er soms ongewenste bijwerkingen optreden. Omwille van dit feit raden wij u sterk aan om zelf een zeer goede inschatting te maken van uw eigen mogelijkheden om te rijden of belangrijke beslissingen te maken. Bij de eerste sessie vragen wij u om transport te voorzien.

De meeste mensen genieten van neurofeedback, u hoeft niets te ´doen´, en kan uw brein het werk laten doen.

Engagement

Dr. Verpraet stelt zijn kennis en technologie ter beschikking en engageert zich om u te helpen met uw klachten. Wij vragen echter ook een engagement van u om reeds bij het begin van het programma de nodige tijd vrij te maken om het programma af te werken zoals afgesproken met de psychiater. Een verbeteringsproces komt vaak maar door regelmatig en herhaaldelijk te trainen.

U heeft steeds de eindbeslissing in de training. U heeft steeds de mogelijkheid om te stoppen met de training, om welke reden dan ook.

Software

applied neuroscience

Dr. Verpraet maakt gebruik van Loreta-Z neurometrische brain mapping van Neuroguide®, de nieuwste technologie voor een integrale meting van de hersenen en –netwerken: niet alleen afwijkingen aan de oppervlakte worden geregistreerd, maar evenzeer de samenwerking van gebieden, hun differentiatie, flexibiliteit en compensatie. Het resultaat is een 3D-beeld van de werking van de hersenen in real time of gekwantificeerd ten op zichte van de norm. Ook bij neurofeedback worden de hersenen in real time volgens Loreta-z-meting getraind (10/20-cap), waardoor de hersenen maximaal worden aangesproken op het versterken van hun integratieniveau en zelfregulatievermogen. Dit zorgt dat de hersenen uiteindelijk gepaster kunnen reageren op verwachtingen vanuit de omgeving.

neurofeedback

* In België zijn er slecht een paar aanbieders van 19-kanaals Z-score neurofeedback!

Neuroguide® is geïntegreerd in het rechtssysteem in Amerika en wordt ook gebruikt bij verzekeringskwesties, bijvoorbeeld voor een objectieve meting over de waarschijnlijkheid van hoofdtrauma. (Bij kinderen is eveneens een intrinsieke intelligentiemeting mogelijk met de Brain Performance Index -BPI- op basis van de hersenwerking.) Ook het Amerikaans leger maakt dagelijks gebruik van Neuroguide® voor screening en behandeling van PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) en andere ziektebeelden of in functie van preventieve acties.

De cliënt behoudt zijn unieke kenmerken en talenten, doch de efficiëntie van de hersenen als functioneel complex netwerk wordt geoptimaliseerd. Hiervoor worden de nodige gebieden en verbindingen versterkt zodat optimale integratie van de hersenen kan plaatsvinden en efficiënte en soepele regulatiemogelijkheden ontstaan. Hierdoor verdwijnen klachten en verkrijgen de hersenen opnieuw een gezonde basis om zich verder te ontwikkelen en te versterken.