Therapieën: Farmacotherapie

"Farmacotherapie is de benaming voor behandeling (therapie) van ziekten en aandoeningen met geneesmiddelen (farmaca)."


Farmacotherapie
Farmacotherapie

Medicatie kan en mag niet gezien worden als het ultieme redmiddel, maar het nut van een farmacotherapeutische benadering bij (ernstige) psychische problemen dient wel onderkend te worden. Medicatie kan een grote rol spelen in een totaal behandelconcept, maar de patiënt of zijn ouders hebben hier steeds het laatste woord in.

Dr. Verpraet heeft een uitgebreide kennis als het de toepassing van geneesmiddelen bij psychische stoornissen betreft en zal de werking en/of noodzaak hiervan steeds toelichten.