Dr. Verpraet is werkzaam binnen volgende centra:

Contacteer Dr. Andries Verpraet

RCGG Deinze
Ramstraat 7 bus 5
9800 Deinze:

  • EMDR
  • Hartcoherentie of HRV
  • Neurofeedback
  • Medicatiebeleid
  • Diagnostiek in samenwerking met het team van het RCGG Deinze (enkel in het kader van behandeling)
* Een afspraak kan na aanmelding en screening, dit op het nummer 09/386 36 90

PZ H. Familie - De Korbeel
Langemeersstraat 17
8500 Kortrijk

  • Kinderpsychiater binnen De Korbeel (zowel residentieel als ambulante consultaties)
  • Diagnostie, EMDR en een neurofeedback aanbod.
  • Contact via andries.verpraet[at]dekorbeel.be

Opgelet:

Neurofysiologische diagnostiek en neurofeedback kan enkel op doorverwijzing van een (kinder)psychiater met volgende vermelding: " Graag kinderpsychiatrische diagnostische oppuntstelling met inbegrip van qEEG en ERP's omwille van ***invullen pathologie*** "

Kinderpsychiatrische diagnostiek kan enkel op verwijzing van een arts (geen CLB arts of arbeidsgeneesheer) met mededeling van: " Graag kinderpsychiatrische diagnostische oppuntstelling met inbegrip van qEEG en ERP's omwille van ***invullen pathologie*** "