Therapieën: Andere

Home › Therapieen › Andere
Andere

Dr. Verpraet kan ook tDCS (transcraniale Directe Stroom Stimulatie) aanbieden om bepaalde hersenregio's te stimuleren via stroompulsen. Transcranial direct current stimulation is een niet invasieve manier om het brein te moduleren, hierbij wordt een kleine constante stroom gebruikt (25-80uA/cm²) via elektrodes op het hoofd om op die manier de potentialen van hersencellen te beïnvloeden

andere therapien

Op dit moment zijn ook gesprekken lopende om VRET (virtual reality exposure therapie) te integreren in het behandelaanbod. Bij VRET worden patiënten blootgesteld aan omgevingen en situaties die een link hebben met hun angsten, dit in een gesimuleerde wereld via een PC. De visuele prikkels worden meestal aangeboden via een Virtual Reality Bril. De huidige succes-cijfers met VRET liggen om en bij de 90% bij verschillende paniek en angst-stoornissen, zelfs in een tijd waarin de brillen en de software nog niet zo verfijnd waren.

virtual reality exposure therapie